Apie mus

Labdaros ir paramos fondas „Frida“ – nevyriausybinė moterų bei su jaunimu dirbanti organizacija, siekianti skatinti ir diegti faktinę lyčių lygybę Lietuvoje, mažinti moterų diskriminaciją ir kovoti su smurtu prieš moteris, vaikus bei jaunus žmones, skatinti visuomenės pagarbą ir toleranciją pažeidžiamoms visuomenės grupėms, plėsti žmogaus teisių apsaugą, skatinti socialiai marginalizuojamų žmonių integraciją į visuomenę, vykdyti advokaciją, edukacinę ir prevencinę veiklas. Prioritetinė fondo veikla – smurto lyties pagrindu prevencija ir pagalba nukentėjusiems.

Fondas bendradarbiauja su psichikos sveikatos priežiūros atstovais, VTAS, socialiniais darbuotojais, policija, aukštosiomis mokyklomis ir kitomis ugdymo, kultūros bei socialinėmis įstaigomis. 

Fondas įkurtas 2010 spalio 25 d., įstatai pakeisti ir dabartinės veiklos kryptys patvirtintos nuo 2015 m. balandžio 20 d.

Vykdytos ir vykdomos veiklos: merginų grupių veikla (12 – 18 m.), dienos centras krizes išgyvenantiems paaugliams, konsultacijos, savipagalbos grupės smurtą ir prievartą patiriančioms moterims, prevencinės paskaitos švietimo ir kt. įstaigose, edukacinių renginių aktualiais socialiniais klausimais, lyčių lygybės, identiteto ir stereotipų temomis organizavimas visuomenei, mokymai/seminarai specialistams (dirbantiems su jaunimu bei smurtą ir/ar socialinę atskirtį patiriančiais asmenimis), „Baltojo kaspino” festivalio organizavimas, advokacijos smurto lyties pagrindu bei moterų teisių klausimais vykdymas vietos bei nacionaliniu lygmeniu.

Mūsų vizija

Laisva demokratinė visuomenė, kurioje moters teisės pripažįstamos visuotinėmis žmogaus teisėmis, smurtas prieš moteris laikoma smurtu lyties pagrindu, o jo įveikimas ir prevencija yra vienas iš valstybės prioritetų.

Mūsų komanda

1

Daiva Baranauskė

Direktorė
2

Augustė Nalivaikė

Lyčių lygybės ekspertė
3

Karolina Reinytė

Projektų vadovė
4

Angelė Cirtautienė

Finansininkė, MB “Verslo skaičiai” vadovė
5

Rasa Katinaitė

Projekto “Rainbow Challenge” už LGBT+ teises ir galimybes veiklos organizatorė

Partneriai ir rėmėjai