Projektai

Projekto tikslas – suteikti Ukrainos moterims, įskaitant moteris su vaikais, prieigą prie teisinių, socialinių ir psichologinės pagalbos paslaugų ir skatinti savitarpio parama paremtą bendruomenę. Uždaviniai: Didinti visuomenės sąmoningumą dėl pabėgėlių situacijos ir karo įtakos moterims; Suteikti psichologinę ir emocinę paramą moterims su vaikais; Informuoti ir konsultuoti pabėgėlius dėl darbo, teisės klausimų ir Lietuvos teisės aktų; […]
Projekto tikslas: Sustiprinti LPF FRIDA institucinius gebėjimus ir kompetencijas, skirtas organizacijos socialinio verslo veiklos kūrimui. Projekto uždaviniai: 1. Sukurti ir išbandyti praktikoje pilotinį socialinio verslo modelį „Moterų edukacinį centrą” 2. Pritraukti lektorius ir kitus paslaugų teikėjus socialinio verslo – „Moterų edukacinio centro” veiklai. 3. Teoriškai ir praktiškai pasirengti socialiniam verslui – „Moterų edukacinio centro” veiklai. 4. Praktiškai pasirengti socialiniam […]
Projekto tikslas: Sustiprinti LPF FRIDA institucinius gebėjimus ir kompetencijas, skirtas tiek organizacijos vidinės aplinkos gerinimui, tiek viešųjų paslaugų teikimui. Projekto uždaviniai: Sustiprinti Fondo FRIDA kompetencijas; Stiprinti ir plėsti LPF FRIDA savanorišką veiklą; Kurti ir stiprinti NVO ir kitų institucijų bendradarbiavimo mechanizmus laikotarpis: 2022 m. rugsėjo 1 – 2022 gruodžio 31 Projekto finansavimo informacija: Projektas finansuotas […]
Projekto tikslas: Sistemingai ir kompleksiškai didinti visuomenės informuotumą smurto prieš moteris/smurto artimoje aplinkoje klausimais (smurto rūšys, dinamika, pasekmės, būdai ir galimybės netapti aplinkybių aukomis) bei plėtoti smurto prieš moteris prevenciją. Projekto uždaviniai: Skatinti ir diegti lyčių lygybę; Skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą (socialinių paslaugų, sveikatos apsaugos, teisėsaugos įstaigos, kultūros ir meno kolektyvai, pilietinės NVO) siekiant įveikti su […]
Projekto tikslas – didinti visuomenės sąmoningumą įveikiant smurtą prieš moteris artimoje aplinkoje ir visuomenėje. Projekto uždaviniai: 1. Skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir plėtoti partnerystę (socialinių paslaugų, sveikatos apsaugos, teisėsaugos įstaigos, kultūros ir meno kolektyvai, pilietinės NVO) siekiant įveikti su lytimi susijusį smurtą; 2. Plėtoti ir įgyvendinti interaktyvias edukacines prevencines programas kaip pagrindą 2020 m. programoms ir […]
„Baltojo kaspino festivalis 2019“ – projekto tikslas – didinti visuomenės informuotumą smurto prieš moteris/smurto artimoje aplinkoje klausimais (smurto rūšys, dinamika, pasekmės, būdai ir galimybės netapti aplinkybių aukomis) Projekto uždaviniai: 1. Skatinti ir diegti lyčių lygybę; 2. Skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą (socialinių paslaugų, sveikatos apsaugos, teisėsaugos įstaigos, kultūros ir meno kolektyvai, pilietinės NVO) siekiant įveikti su lytimi […]