Baltojo kaspino festivalis 2020

2023.03.24

Projekto tikslas – didinti visuomenės sąmoningumą įveikiant smurtą prieš moteris artimoje aplinkoje ir
visuomenėje.

Projekto uždaviniai:
1. Skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir plėtoti partnerystę (socialinių paslaugų, sveikatos
apsaugos, teisėsaugos įstaigos, kultūros ir meno kolektyvai, pilietinės NVO) siekiant įveikti su
lytimi susijusį smurtą;

2. Plėtoti ir įgyvendinti interaktyvias edukacines prevencines programas kaip pagrindą 2020 m.
programoms ir tęstinei prevencinei veiklai:
3. Organizuoti mokymus specialistams;
4. Organizuoti merginų grupių veiklą;
5. Organizuoti prevencinius užsiėmimus paaugliams/jaunimui;
6. Organizuoti „Baltojo kaspino“ festivalį – 16 dienų prevencinių kultūrinių renginių ciklą, plačiajai
visuomenei, skirtą tarptautinei akcijai „16 pasipriešinimo smurtui prieš moteris dienų“.
Projekto finansavimo informacija:
Projektas finansuotas LR SADM (27 tūkstančiai 182 eurai)