Stiprėk su FRIDA!

2023.03.26

Projekto tikslas: Sustiprinti LPF FRIDA institucinius gebėjimus ir kompetencijas, skirtas tiek organizacijos vidinės aplinkos gerinimui, tiek viešųjų paslaugų teikimui.

Projekto uždaviniai:

Sustiprinti Fondo FRIDA kompetencijas;

Stiprinti ir plėsti LPF FRIDA savanorišką veiklą;

Kurti ir stiprinti NVO ir kitų institucijų bendradarbiavimo mechanizmus

laikotarpis: 2022 m. rugsėjo 1 – 2022 gruodžio 31

Projekto finansavimo informacija:

Projektas finansuotas LR SADM NVO fondo lėšomis.