Stipri kaip FRIDA

2023.07.25
Projekto tikslas: Sustiprinti LPF FRIDA institucinius gebėjimus ir kompetencijas, skirtas organizacijos socialinio verslo veiklos kūrimui.
Projekto uždaviniai:
1. Sukurti ir išbandyti praktikoje pilotinį socialinio verslo modelį „Moterų edukacinį centrą”
2. Pritraukti lektorius ir kitus paslaugų teikėjus socialinio verslo – „Moterų edukacinio centro” veiklai.
3. Teoriškai ir praktiškai pasirengti socialiniam verslui – „Moterų edukacinio centro” veiklai.
4. Praktiškai pasirengti socialiniam verslui – „Moterų edukacinio centro” veiklai.
5. Sukurti ir išbandyti praktikoje pilotinį socialinio verslo modelį „Moterų edukacinį centrą”
Veiklos:
1. Savanorių grupės subūrimas bei atranka
2. „Moterų edukacinio centro” bendruomenės”: lektorių ir kitų paslaugų teikėjų subūrimas
3. Mokomųjų socialinio verslo dirbtuvės projekto komandai
4. Edukacinių programų, skirtų „Moterų edukacinio centro” užsiėmimams atranka bei kūrimas
5. „Moterų edukacinio centro” veiklų organizavimas
 Laikotarpis: 2023 m. liepos 1 d. – 2023 m. gruodžio 31 d.
Projekto finansavimo informacija:
Projektas finansuotas LR SADM NVO fondo lėšomis.