Baltojo kaspino festivalis 2019

2023.03.24

„Baltojo kaspino festivalis 2019“ – projekto tikslas – didinti visuomenės informuotumą smurto prieš
moteris/smurto artimoje aplinkoje klausimais (smurto rūšys, dinamika, pasekmės, būdai ir galimybės netapti
aplinkybių aukomis)

Projekto uždaviniai:
1. Skatinti ir diegti lyčių lygybę;
2. Skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą (socialinių paslaugų, sveikatos
apsaugos, teisėsaugos įstaigos, kultūros ir meno kolektyvai, pilietinės NVO)
siekiant įveikti su lytimi susijusį smurtą;
3. Mokyti visuomenę atpažinti ankstyvuosius smurto ženklus bei didinti
visuomenės nepakantumą visoms su lytimi susijusioms smurto formoms;
5. Skatinti moteris ir merginas, nukentėjusias nuo smurto artimoje aplinkoje,
kreiptis pagalbos;
6. Kultūrinių ir meninių renginių metu pateikti geruosius stiprių asmenybių
pavyzdžius (role models), tinkamus sekti ir į juos lygiuotis.
Laikotartis: 2019 birželio 1 d. – 2019 gruodžio 31 d.
Projekto finansavimo informacija:
Projektas finansuotas Lietuvos kultūros tarybos Kultūros rėmimo fondo lėšomis (4 500 eur)