Baltojo kaspino festivalis 2021

2023.03.26

Projekto tikslas: Sistemingai ir kompleksiškai didinti visuomenės informuotumą smurto prieš moteris/smurto artimoje aplinkoje klausimais (smurto rūšys, dinamika, pasekmės, būdai ir galimybės netapti aplinkybių aukomis) bei plėtoti smurto prieš moteris prevenciją.

Projekto uždaviniai:

  1. Skatinti ir diegti lyčių lygybę;
  2. Skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą (socialinių paslaugų, sveikatos apsaugos, teisėsaugos įstaigos, kultūros ir meno kolektyvai, pilietinės NVO) siekiant įveikti su lytimi susijusį smurtą;
  3. Mokyti visuomenę atpažinti ankstyvuosius smurto ženklus bei didinti visuomenės nepakantumą visoms su lytimi susijusioms smurto formoms;
  4. Skatinti moteris ir merginas, nukentėjusias nuo smurto artimoje aplinkoje kreiptis pagalbos;
  5. Kultūrinių ir meninių renginių metu pateikti geruosius stiprių asmenybių pavyzdžius (role models), tinkamus sekti ir į juos lygiuotis.

Laikotarpis: 2021 liepos 1 d. – 2021 gruodžio 31 d.

Projekto finansavimo informacija:

Projektas finansuotas Lietuvos kultūros tarybos Kultūros rėmimo fondo lėšomis