Projekto tikslas – suteikti Ukrainos moterims, įskaitant moteris su vaikais, prieigą prie teisinių, socialinių ir psichologinės pagalbos paslaugų ir skatinti savitarpio parama paremtą bendruomenę.

Uždaviniai:

Pagrindinės veiklos:

Projekto trukmė: 2023 m. spalio 1 d. – 2024 spalio 1 d.

Projektą „Refugees’ Resilience: FRIDA supporting Ukraine Women“ finansuoja JAV ambasada Lietuvoje.

Projekto tikslas: Sustiprinti LPF FRIDA institucinius gebėjimus ir kompetencijas, skirtas organizacijos socialinio verslo veiklos kūrimui.
Projekto uždaviniai:
1. Sukurti ir išbandyti praktikoje pilotinį socialinio verslo modelį „Moterų edukacinį centrą”
2. Pritraukti lektorius ir kitus paslaugų teikėjus socialinio verslo – „Moterų edukacinio centro” veiklai.
3. Teoriškai ir praktiškai pasirengti socialiniam verslui – „Moterų edukacinio centro” veiklai.
4. Praktiškai pasirengti socialiniam verslui – „Moterų edukacinio centro” veiklai.
5. Sukurti ir išbandyti praktikoje pilotinį socialinio verslo modelį „Moterų edukacinį centrą”
Veiklos:
1. Savanorių grupės subūrimas bei atranka
2. „Moterų edukacinio centro” bendruomenės”: lektorių ir kitų paslaugų teikėjų subūrimas
3. Mokomųjų socialinio verslo dirbtuvės projekto komandai
4. Edukacinių programų, skirtų „Moterų edukacinio centro” užsiėmimams atranka bei kūrimas
5. „Moterų edukacinio centro” veiklų organizavimas
 Laikotarpis: 2023 m. liepos 1 d. – 2023 m. gruodžio 31 d.
Projekto finansavimo informacija:
Projektas finansuotas LR SADM NVO fondo lėšomis.

Projekto tikslas: Sustiprinti LPF FRIDA institucinius gebėjimus ir kompetencijas, skirtas tiek organizacijos vidinės aplinkos gerinimui, tiek viešųjų paslaugų teikimui.

Projekto uždaviniai:

Sustiprinti Fondo FRIDA kompetencijas;

Stiprinti ir plėsti LPF FRIDA savanorišką veiklą;

Kurti ir stiprinti NVO ir kitų institucijų bendradarbiavimo mechanizmus

laikotarpis: 2022 m. rugsėjo 1 – 2022 gruodžio 31

Projekto finansavimo informacija:

Projektas finansuotas LR SADM NVO fondo lėšomis.

Projekto tikslas: Sistemingai ir kompleksiškai didinti visuomenės informuotumą smurto prieš moteris/smurto artimoje aplinkoje klausimais (smurto rūšys, dinamika, pasekmės, būdai ir galimybės netapti aplinkybių aukomis) bei plėtoti smurto prieš moteris prevenciją.

Projekto uždaviniai:

  1. Skatinti ir diegti lyčių lygybę;
  2. Skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą (socialinių paslaugų, sveikatos apsaugos, teisėsaugos įstaigos, kultūros ir meno kolektyvai, pilietinės NVO) siekiant įveikti su lytimi susijusį smurtą;
  3. Mokyti visuomenę atpažinti ankstyvuosius smurto ženklus bei didinti visuomenės nepakantumą visoms su lytimi susijusioms smurto formoms;
  4. Skatinti moteris ir merginas, nukentėjusias nuo smurto artimoje aplinkoje kreiptis pagalbos;
  5. Kultūrinių ir meninių renginių metu pateikti geruosius stiprių asmenybių pavyzdžius (role models), tinkamus sekti ir į juos lygiuotis.

Laikotarpis: 2021 liepos 1 d. – 2021 gruodžio 31 d.

Projekto finansavimo informacija:

Projektas finansuotas Lietuvos kultūros tarybos Kultūros rėmimo fondo lėšomis

Projekto tikslas – didinti visuomenės sąmoningumą įveikiant smurtą prieš moteris artimoje aplinkoje ir
visuomenėje.

Projekto uždaviniai:
1. Skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir plėtoti partnerystę (socialinių paslaugų, sveikatos
apsaugos, teisėsaugos įstaigos, kultūros ir meno kolektyvai, pilietinės NVO) siekiant įveikti su
lytimi susijusį smurtą;

2. Plėtoti ir įgyvendinti interaktyvias edukacines prevencines programas kaip pagrindą 2020 m.
programoms ir tęstinei prevencinei veiklai:
3. Organizuoti mokymus specialistams;
4. Organizuoti merginų grupių veiklą;
5. Organizuoti prevencinius užsiėmimus paaugliams/jaunimui;
6. Organizuoti „Baltojo kaspino“ festivalį – 16 dienų prevencinių kultūrinių renginių ciklą, plačiajai
visuomenei, skirtą tarptautinei akcijai „16 pasipriešinimo smurtui prieš moteris dienų“.
Projekto finansavimo informacija:
Projektas finansuotas LR SADM (27 tūkstančiai 182 eurai)

„Baltojo kaspino festivalis 2019“ – projekto tikslas – didinti visuomenės informuotumą smurto prieš
moteris/smurto artimoje aplinkoje klausimais (smurto rūšys, dinamika, pasekmės, būdai ir galimybės netapti
aplinkybių aukomis)

Projekto uždaviniai:
1. Skatinti ir diegti lyčių lygybę;
2. Skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą (socialinių paslaugų, sveikatos
apsaugos, teisėsaugos įstaigos, kultūros ir meno kolektyvai, pilietinės NVO)
siekiant įveikti su lytimi susijusį smurtą;
3. Mokyti visuomenę atpažinti ankstyvuosius smurto ženklus bei didinti
visuomenės nepakantumą visoms su lytimi susijusioms smurto formoms;
5. Skatinti moteris ir merginas, nukentėjusias nuo smurto artimoje aplinkoje,
kreiptis pagalbos;
6. Kultūrinių ir meninių renginių metu pateikti geruosius stiprių asmenybių
pavyzdžius (role models), tinkamus sekti ir į juos lygiuotis.
Laikotartis: 2019 birželio 1 d. – 2019 gruodžio 31 d.
Projekto finansavimo informacija:
Projektas finansuotas Lietuvos kultūros tarybos Kultūros rėmimo fondo lėšomis (4 500 eur)