Mūsų vizija

Laisva demokratinė visuomenė, kurioje moters teisės pripažįstamos visuotinėmis žmogaus teisėmis, smurtas prieš moteris laikoma smurtu lyties pagrindu, o jo įveikimas ir prevencija yra vienas iš valstybės prioritetų.